Busted

Vedran Mornar: (Hrvatska): Građanski odgoj i obrazovanje uvodi se ... kad se stvore sve pravne i kurikularne pretpostavke u čiju se izradu kreće već sljedeći tjedan.

Ovoi obećanje se odnosi na početak rada na pravnom okviru i kurikulumu, �to nije rije�io prethodni ministar obrazoivanja, pa zato nije bilo moguće uvesti građanski i zdravstveni odgoj kao poseban predmet. Do kjraja tjedna bi se trebao znati ROK izrade propisa i kurikukuluma, �to će se uključiti u PromiseLocker.

Progress Reports

04/07/2014 Rok za izradu kurikuluma nije moguće naći niti na MZOS niti na GOOGLE. Obećanje nije ispunjeni!