Final Report Due

Tatjana Prenđa Trupec: (11.2.2015): 'Liste čekanja odlaze u povijest'

Uvidjelo se i da nema više od 280.000 pacijenata koji čekaju prvi pregled ili dijagnostiku. Zahvaljujući novom modelu ugovaranja HZZO-a s bolnicama, očekuje da će se bolnice boriti za svakog pacijenta. “Nakon šest mjeseci vidjet će se koja je bolnica učinila više, a koja manje. One bolnice koje su učinile više, uzet će dio prihoda od bolnica s manjim učinkom”, ističe Prenđa Trupec

Progress Reports

No reports submitted yet.