Final Report Due

Sinisa Varga: (Hrvatska): Promijenit ćemo da po sada'njem modelu zdravstvo godi'nje dobiva gotovo 3 milijarde kuna koji su mu namijenjeni na temelju izdvajanja iz bruto plaća zaposlenika i tro'arina na duhanske proizvode.

... Transfer sa sada�njeg avansnog na plaćanje po izvr�enju imao bi prijelazno razdoblje od otprilike godinu dana

Evidence URLhttp://www.poslovni.hr/hrvatska/varga-danas-dogovara-izdvajanje-hzzo-a-iz-drzavne-riznice-274179
TagsHealthCreated On29 Jun 2014
Report FrequencymonthlyExpires On24 Jun 2015
Recorded ByMiroslav Mađarić

Progress Reports

No reports submitted yet.