Final Report Due

Anka Mrak Taritaš: (Hrvatska, 2.12.2013) - Odluka o izradi Strategije prostornog razvoja RH

"Odluka o izradi Strategije se donosi na temelju članka 64. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i slijedom Prijedloga aktivnosti iz Izvješća o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2008. –
2012. (»Narodne novine«, br. 61/13) – IV.3.3.1. Izrada nove Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske", nigdje se ne spominje ranije Strategija prostornog uređenja iz 1997. (nema je u NN), niti njezina izmjena iz lipnja 2013? Koja je razlika između prostornog uređenja i prostornog razvoja?
U Odluci se ne spominju nikakvi rokovi!?

Evidence URLhttp://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3073.html
TagsHrvatska, PoliticsCreated On25 Sep 2014
Report FrequencymonthlyExpires On25 Sep 2015
Recorded ByMiroslav Mađarić

Progress Reports

25/09/2014 U proteklih 9 mjeseci ne može se traženjem "prostornog razvoja" na straicama Ministarstva naći ništa!?
Go to Evidence URL