Final Report Due

Sinisa Varga (Hrvatska): promised 16.6.2014: Poraditi na dostojanstvu pacijenata, npr. njemu su JAVNO obrijali međuno'je prije hitne operacije.

Izjavio u nastupu na Saborskom Odboru za zdravstvo: Visoko na listi prioriteta mu je uspostava pravobranitelja za pacijente kako bi se pacijentima zajamčio dignitet i informiranost, jer je i sam prije nekoliko mjeseci i�ao na operaciju i nije bio zadovoljan onime �to se dogodilo.

Naime, ka�e da nije dobio sve informacije koje je trebao, nije znao mo�e li nekako izbjeći operaciju slijepog crijeva te postoje li neke druge metode, a, tvrdi i dignitet mu je bio povrijeđen.

Progress Reports

No reports submitted yet.